Team German vs Team Ireland

Tyskland vs Irland. Resultat 143-108